Opdrachtgevers


Gemeenten

Niet alleen het concrete ontwerpen en voorbereiden van bouwprojecten, maar ook gespecialiceerde dienstverlening in het kader van zorgvuldige besteding van gemeenschapsgeld.
Aanbestedingsmethoden vanuit het virtuele gebouwenmodel, waarbij de beschikbare informatie voor uitvoerende partijen wordt samengesteld op basis van prestaties, of met gedetailleerde hoeveelhedenlijsten.
Met toepassing van de Regiplan® Methode kan vooraf een nauwkeurige voorspelling worden gemaakt van projectaspecten als uiteindelijke realisatiekosten, exploitatiekosten, tijdsplanning en prestaties.


Vastgoedontwikkelaars

Naast de aspecten die bij werken voor gemeentebesturen zijn genoemd, zijn voor ontwikkelaars een extra mogelijkheid om de gebruikers van een project direct bij het ontwerpproces en de besluitvorming te betrekken. De groei van het project in een 3D-model geeft de mogelijkheid om met virtual reality technieken steeds duidelijk inzicht te verschaffen.


Bouwondernemingen

Als een bouwproject geheel in een 3D/4D model is uitgewerkt, vormt dit een ideale basis voor inkoop, planning en logistiek. Vanuit het model kan het materiaal met een 'just in time' levering worden ingekocht op basis van specificaties uit het model, de varianten in bouwvolgorde kunnen worden geoptimaliseerd in simulatieprocessen, waarbij de gehele bouwlogistiek op het gebied van aan- en afvoer en bouwterreininrichting kunnen worden verwerkt.


Incidentele opdrachtgevers

Onzekerheid van een projectresultaat is niet meer nodig. Het werken volgens de Regiplan Methode betekent vooraf zekerheid op het gebied van programma, kosen en tijd. 3D BluePrint wil graag resultaten verantwoordelijk zijn op al deze gebieden, en kan hiervoor interessante contractvormen bieden.


Woningcorporaties

Het combineren van het programma van de coöperatie met de uitgangspunten van de Regiplan Methode levert altijd verrassende resultaten. De integrale benadering, niet allen op het gebied van ontwerpfacetten, maar ook van hetgeen "de markt" technisch aan mogelijkheden biedt, levert de beste prijs/kwaliteit verhouding. Daarnaast geeft de werkwijze de mogelijkheid tot maximale betrokkenheid van de bewoners.